Limovod Čunčić

+385 91 159 7272 limovod.cuncic@gmail.com

Menu
Default Banner Title

Default Sub-Title Banner

euthumbfond_eu2

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Rast konkurentnosti poduzeća Limovod-Čunčić ulaganjem u nove proizvodne
kapacitete
Kratki opis projekta: Dana 24.10.2017. poduzeće Limovod-Čunčić d.o.o. potpisalo je s
Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo,
inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod
nazivom „Rast konkurentnosti poduzeća Limovod-Čunčić ulaganjem u nove proizvodne kapacitete “,
referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.1615. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih
strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Provedba ovog projekta omogućit će proširenje kapaciteta proizvodnje, otvaranje novih radnih mjesta,
rast prihoda i provedbu marketinških aktivnosti.
Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su rast konkurentnosti i povećanje broja zaposlenih u poduzeću kroz
uvođenje novih strojeva u proizvodni poces i provedbu marketinških aktivnosti.
Očekivani rezultati projekta:
Rast kapaciteta proizvodnje
Ubrzanje proizvodnog procesa
Rast iskoristivosti sirovina i materijala u proizvodnom procesu
Rast prihoda od prodaje
Rast broja zaposlenih
Projekt proveden u skladu sa zadanim procedurama
Ukupna vrijednost projekta: 586.123,69 Kn
EU sufinanciranje projekta: 300.000,00 Kn
Razdoblje provedbe projekta: 01. listopada 2017. – 01. listopada 2018.
Kontakt osoba za više informacija: Renato Štefanec, limovod-cuncic@zg.t.com.hr

+ 385 91 154 5311

 
Više informacija na www.strukturnifondovi.hr , http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Limovod-Čunčić d.o.o.

Pre-made Skins

Here you can see the pre-made skins for Vertikal. Vertikal is a true high quality and clean multi-purpose theme which will fit for any business and websites.

Please take a look at these demos. We believe Vertikal will suit for you and you will love it as much as we do...

Pre-made skins